Information om din rätt att göra invändningar

Vi råder dig att kontakta vårt dataskyddsombud när du vill utöva dina rättigheter:

 

Desitin Pharma AB

Niels Leuchs vei 99

1359 Eiksmarka

Norway

Tel: 031 20 23 10

E-post: info@desitin.se

 

 

Invändning mot behandling av uppgifter när den rättsliga grunden är ”berättigat intresse”:

Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse. Vi upphör då med behandlingen av dina uppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om den sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

Invändning mot direktmarknadsföring:

Du kan också alltid invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Vi upphör då med behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Tänk på att det av organisatoriska skäl kan bli en överlappning mellan din invändning och användningen av dina uppgifter under kampanjer som redan pågår.