Integritetspolicy

Att skydda personuppgifter för dem som använder dessa webbplatser är viktigt för Desitin Pharma AB ("Desitin“). Det är Desitin Pharma AB som är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs här. Följande integritetspolicy beskriver den personliga information som samlas in på webbplatsen och hur den används. Svensk lags bestämmelser för dataskydd gäller.

 

1. Insamling, bearbetning och användning av uppgifter

 

1.1 Automatiskt insamlad data  

Liksom många andra företag, loggar Desitin den allmänna användningen av webbsidorna (performance measurement) för att kunna förbättra och att anpassa dem till våra besökares behov, i marknadsundersökningssyften och för att skydda dem mot och förebygga angrepp på infrastrukturen. För dessa ändamål samlar Desitin in, bearbetar och använder automatiskt följande åtkomstdata när du besöker webbsidorna:

  • Domän och värddator som du använder internet utifrån
  • Internetadressen till hemsidan som du länkat till dessa webbplatser från
  • Datum och tid
  • Varaktighet och val av besökta webbplatser
  • Volym överförda data
  • Internetprotokoll (IP)-adresser för din dator
  • Datorns operativsystem och webbläsare

IP-adressen raderar vi inom 3 månader såvida den inte kopplas till angrepp på infrastrukturen, i vilket fall den sparas så länge det är nödvändigt av juridiska eller brottsbekämpningsskäl.

 

 

1.2 Insamling av andra personuppgifter

Somlig Personlig data samlas bara in om du frivilligt anger detta, till exempel när du skickar ett kontaktformulär med en fråga till Desitin. Denna data samlas in, bearbetas och används för att kunna kontakta dig angående dina frågor.  Dina uppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt för att uppnå det specifika ändamålet eller till utgången av eventuella lagstadgade lagringstider. Någon koppling av din information med automatiskt insamlad data sker inte.

 

 

1.3 Överföring av uppgifter till tredje part 

Överföring av uppgifter till tredje part sker endast i den utsträckning du uttryckligen samtyckt till det, om Desitin förpliktigas till det genom lag eller tvingande tjänstemanna- eller domstolsbeslut eller överföring krävs för laglig brottsbekämpning i händelse av angrepp på infrastrukturen på Desitins webbplatser.

 

 

1.4 Tjänsteleverantörer

Desitin förbehåller sig rätten att vid datainsamling, bearbetning resp. användning anlita tjänstleverantörer (till exempel kan en tjänsteleverantör av Desitin uppmanas att skicka av dig efterfrågad information och behöver då känna till ditt namn, adress och det specifikt begärda materialet). Sådan tjänsteleverantör är ett personuppgiftsbiträde till Desitin (som är personuppgiftsansvarig).

 

 

2. Cookies

Några av Desitins webbplatser använder cookies. Cookies är små filer som vid besök på en webbsida lagras på användarens dator. Cookies kan lagra olika typer av data och bidra till att ge ytterligare funktioner (och därmed totalt sett göra webbplatsen mer användarvänlig, effektivare och säkrare).  Om cookies används innehåller de inte personuppgifter om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till det (t.ex. för att underlätta förnyade tillgång till en lösenordsskyddad online-miljön genom att du tack vare data som lagras i cookien kanske inte behöver skriva in användar-ID och lösenord).

Desitin använder dessutom s.k. "sessionscookies" som raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.

Naturligtvis kan du ställa in din webbläsare så att den inte lagrar våra cookies på din hårddisk, då genom att klicka på "acceptera inga cookies" i inställningarna för din webbläsare. Observera att vissa funktioner på våra webbsidor kanske inte är tillgängliga om du har avaktiverat användningen av cookies.

 

 

3.  Ändring av dataskyddsförklaringen

Desitin förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning och motivering ändra innehållet i denna integritetspolicy i enlighet med lagens dataskyddsbestämmelser. Fortsätt gärna att regelbundet uppdatera denna integritetspolicy.

 

 

4. Sekretess för E-postmeddelanden

Om du skickar e-post via Desitins webbsidor kommer denna data att vara inte krypterad.

 

 

5. Användarnas rättigheter

Du har rätt att på begäran få gratis information om den personliga data som lagrats om dig. I enlighet med lagstadgade bestämmelser har du dessutom rätt till rättelse, blockering och radering av personuppgifter.Vänd dig till vårt utsedda personuppgiftsombud nedan med en begäran om information.

 

 

6. Personuppgiftsombud

För förfrågningar och andra önskemål, frågor eller kommentarer som rör Desitins insamling, bearbetning eller användning av din data ber vi dig kontakta vårt personuppgiftsombud:

E-post: info@desitin.se       

 

    

Anmärkning om copyright

Copyright © Desitin Pharma AB 2012.

Alla rättigheter förbehålles.