Desitin Pharma AB

Desitin Pharma AB är ett läkemedelsföretag som sedan 1998 tillhandahåller läkemedel inom centrala nervsystemet (CNS). Sedan år 2012 tillhandahåller vi även en produkt inom dermatologi. Vår CNS verksamhet omfattar neurologi och psykiatri med fokus på indikationen epilepsi. Vår inriktning i dermatologi är PDT behandling av främst aktiniska keratoser (AK). 

 

Desitin Pharma AB har eget varulager i Sverige hos Tamro AB.

 

Har du frågor beträffande leveranser, var vänlig kontakta oss.