Rapportering af värdeöverföringar

 

EFPIA* antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård kommer att göras publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även Sverige.

 

Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden kommer därför att publicera vilka personer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Rapporteringen sker årsvis av företagen och där den första rapporteringen skedde 2016, baserat på utbetalningar som skett under 2015.

 

Desitin Pharma publicerar detta på sin hemsida då vi inte är medlemmar i LIF. Men vi anser ändå att det är viktigt att följa det regelverk som finns och har därför valt att publicera det på egen hand.