Webinar: Col-Cap konceptet i teori och praktik

Datum: 2 juni 2021

Varaktighet: 1:30 time

Föreläsare: Overlæge Bo Biering Sørensen, Rigshospitalet Glostrup København

 

Se mer här

EU-direktiv mot forfalskede legemidler (direktiv 2016/62 /EU)

Desitin överensstämmer med direktiv 2016/62/EU. Alla produkter som er utgitt efter 9/2/2019 innehar krav til sikkerhetsanorning. Vid eventuella varningar för Desitin-produkter vänligen kontakta: serialisierung@desitin.de

Falsified Medicines Directive (Directive 2016/62/EU)

Desitin is compliant with Directive 2016/62/EU. All products released as of 9/2/2019 bear the safety features as required. In case of any alerts for Desitin products please contact serialisierung@desitin.de

Epilepsi app

 

Hent gratis i

App Store og Google Play