Epilepsi läkemedel

Desitin Pharma AB har specialiserat sig på läkemedel inom området epilepsi. Ett brett sortiment av basantiepileptika tillverkas med modern beredningsforms teknologi för att tillmötesgå läkares och patienters behov.

 

Epilepsi kan uppkomma vid vilken ålder som helst men är vanligast hos mycket unga eller äldre personer. Orsakerna kan skilja sig åt mycket beroende på åldern vid debuten. Epilepsi har en prevalens på 3% och nästan 10% av befolkningen kommer att vid 80 års ålder ha fått uppleva ett epileptiskt anfall.

 

En genetisk mottaglighet bär skuld till mellan 5 och 10% av fallen, den  s k idiopatiska epilepsin. Endast i 1 av 2 fall kan den moderna tekniken inte påvisa orsaken till händelsen. Tack vare frammarschen inom den vetenskapliga forskningen fortsätter detta förhållande att minska.

 

Med en lämplig farmakologisk behandling är patienterna framgångsrikt kontrollerade i 70-80% av fallen.

 

5-aminolevulinsyra (5-ALA) läkemedel

Aktiniska Keratoser (AK) uppkommer av livslång ackummulering av solskador i hudens yttre lager (epidermis).

Prevalensen av AK är ca 10% i den ljushyllta befolkningen välden över.

AK är mycket tidiga förstadier till Skivepitelcancer (SCC), som uppstår ur de keratiniserade cellerna i epidermis.  På grund av risken för att AK ska övergå till SCC rekommenderas allmänt behandling.

 

PDT (photodynamic therapy) 

PDT är en innovativ och högst effektiv behandling av AK. Behandlingen baseras på en kombination av ett ljuskänsligt ämne, 5-ALA, som genom att bestrålas med rätt dos av rätt frekvens ljus, förstör selektivt neoplastiska celler.