Våra läkemedel

Här hittar du information om Desitin Pharma AB sina produkter. Produkter som utgörs av läkemedel är länkade till läkemedelsregistret FASS för Allmänheten. Här kan du söka om mer information om själva produktet.

 

Xeomin® Botulinumtoxin typ A 

 

Orfiril

 

Trimonil