Sjukdomsområden

Desitin fokus ligger inom det centrala nervsystemet (CNS), särskilt epilepsi. 

 

Ett annat fokusområde är behandling av aktinisk keratos.  

 

 

Aktinisk keratos är en tidig föregångare till hudcancer (skivepitelcancer) som förekommer i hudens yttre lager (hornlagret). På grund av risken för dessa prekursorer utvecklas till hudcancer rekommenderas i allmänhet behandling av aktinisk keratos.

 

Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska lideler att globalt drabbar ca. 40 miljoner människor. I Sverige, under antagande av en prevalens av 0,5 - 1% av befolkningen, dvs det konstanta är ca. 90.000 personer i Sverige med behovet av antiepileptisk behandling.