Sjukdomsområden

Desitin fokus ligger inom det centrala nervsystemet (CNS), särskilt epilepsi. 

 

Ett annat fokusområde är behandling av aktinisk keratos.  

 

Aktiniska Keratoser

 

Aktinisk keratos är en tidig föregångare till hudcancer (skivepitelcancer) som förekommer i hudens yttre lager (hornlagret). På grund av risken för dessa prekursorer utvecklas till hudcancer rekommenderas i allmänhet behandling av aktinisk keratos.

Epilepsi

 

Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska lideler att globalt drabbar ca. 40 miljoner människor. I Sverige, under antagande av en prevalens av 0,5 - 1% av befolkningen, dvs det konstanta är ca. 90.000 personer i Sverige med behovet av antiepileptisk behandling.