Aktiniska Keratoser

Aktiniska Keratoser (AK) uppkommer av livslång ackummulering av solskador i hudens yttre lager (epidermis).

Prevalensen av AK är ca 10% i den ljushyllta befolkningen välden över.

AK är mycket tidiga förstadier till Skivepitelcancer (SCC), som uppstår ur de keratiniserade cellerna i epidermis.  På grund av risken för att AK ska övergå till SCC rekommenderas allmänt behandling.

 

PDT (photodynamic therapy)

 

PDT är en innovativ och högst effektiv behandling av AK. Behandlingen baseras på en kombination av ett ljuskänsligt ämne, som genom att bestrålas med rätt dos av rätt frekvens ljus, förstör selektivt neoplastiska celler.