Vad är Epilepsi?

Epilepsi tillhör en grupp sjukdomar med olika störningar i centrala nervsystemet. Det gemensamma med dem är att anfallen inträffar utan några varningssignaler från gång till gång.

 

Epilepsianfall orsakas av funktionella störningar i hjärnan. Uppkomsten av dessa är till stor del beroende på vilket område i hjärnan som har en funktionsstörning. Epilepsianfall klassificeras i två grupper: "fokala anfall" som uppstår i en lokaliserad punkt i hjärnan och "generaliserade anfall" som involverar hela hjärnan från början. Denna klassificering berör endast anfallens början. Principiellt kan alla fokala anfall bli generaliserade under pågående anfall.

 

Epelepsi kan uppkomma vid vilken ålder som helst men är vanligast hos mycket unga eller äldre personer. Orsakerna kan skilja sig åt mycket beroende på åldern vid debuten. Epilepsi har en prevalens på 3% och nästan 10% av befolkningen kommer att vid 80 års ålder ha fått uppleva ett epileptiskt anfall.