Anfallsbeskrivning

Epilepsianfall kan yttra sig på många olika sätt. De kan inträffa utan vare sig skrik, medvetslöshet, utan stelhet, tungbitning och svimning, utan att bli blå eller att få krampryckningar. De kan vara så lindriga att varken den drabbade eller icke sjukvårdskunnige märker det.

 

Det enda tecknet på en attack kan vara ouppmärksamhet i 5-10 sekunder eller en kortvarig ryckning i ena armen.