Definition

En allmän beskrivning som kan användas på alla typer av anfall kan vara följande: Epilepsianfall är relativt kortvariga, plötsliga förändringar av medvetandet, uppträdande, minnet, sans och förnimmelse, eller sträckning av muskulaturen med anledning av en tillfällig funktionell störning av nervceller i hjärnan i form av ökad och ömsesidig uppbyggnad av elektriska urladdningar.

 

Denna definition är korrekt men det är alldeles för mycket att komma ihåg i vardagliga situationer. Av denna anledning kan definitionen förenklas som en tillfällig funktionsstörning av nervceller varigenom effekten är beroende av vilken funktion de involverade nervcellerna vanligtvis har.