Effekterna på nervcellerna

Varje nervcell och varje klunga av hjärnans nervceller kan bli ”epileptiska” vilket leder till störning eller avbrott av den normala aktiviteten. Om cellerna påverkar smaksinnet resulterar detta i en störning av luktsinnet.

 

Påverkar cellerna synförmågan kan resultatet bli en förnimmelse av ljusblixtar eller annan ljusstimulans. Om de påverkar minnet kan störningen ge inlärningssvårigheter eller möjligen också avbrott av medvetandet åtföljt av minnesluckor.