Fördomar

Fortfarande tillhör epilepsi det sjukdomstillstånd som möts med en mängd felaktiga uppfattningar och fördomar trots att kunskapen inom detta område ökat kolossalt de sista årtiondena.  Den berömde grekiske filosofen Hippokrates (460-375 f.K.) visste att epilepsi berodde på en störning i hjärnan. Inte förrän på 1900-talet bekräftades detta inom det medicinska området liksom allmänhetens ökade uppmärksamhet.