Orsaker

Uttrycket "epileptiska attacker" är en kollektiv benämning bakom vilket kan finnas åtskilliga symtom. Även med de metoder som finns tillgängliga idag upplever många orsakerna till anfallen som oförståeliga. Alla epilepsiliknande attacker är inte detsamma som epilepsi.  

Inte förrän åtminstone två anfall har inträffat kan man ta under övervägande att det handlar om epilepsi och där ingen direkt igenkännlig påverkan  är orsak, vilket betyder att de uppstått spontant. Det utesluter inte andra förändringar i hjärnan som orsak till anfallen, t ex skada vid födseln eller skador som kan ha uppstått senare.