Desitin Pharma AB

Desitin Pharma AB är ett läkemedelsföretag som sedan 1997 tillhandahåller läkemedel inom centrala nervsystemet (CNS). 

 

Från vårt kontor erbjuder vi service till vårdpersonal, patienter och släktingar som vill veta mer om våra produkter och relaterade sjukdomar.

 

I Sverige samlas vårt produktsortiment inom följande huvudområden:

Behandling av pediatrisk sialoré

Behandling av spasticitet

Behandling av dystoni

Behandling av blefarospasm

Behandling av hemifacial spasmer

Behandling av sialorrhea/dregling

Behandling av epilepsi

 

Fortlöpande utbildning är viktigt för Desitin Pharma AB och vi  arbetar därför nära med läkare, sjuksköterskort och hälsoarbetare för att upprätthålla en positiv dialog till förmån för alla våra patienter. 

 

Desitin Pharma AB har sitt varulager hos Tamro AB.

 

Har du frågor beträffande leveranser, var vänlig kontakta oss på: info@desitin.se