Sjukdomsområden

Desitin fokus ligger inom det centrala nervsystemet (CNS), särskilt epilepsi, dystoni, spasticitet, blefarospasm och hypersalivation.

 

 

Spasticitet

Spasticitet är en störning i signalerna mellan vår hjärna och våra muskler. Det kännetecknas av ofrivilliga muskelspänningar och ökad muskeltonus som kan följa på skador i det centrala nervsystemet. Spänningarna är hastighetsberoende och lägesberoende och kan hindra frivillig aktiv eller passiv rörelse.

Dystoni

Dystoni är den medicinska beteckningen för ett neurologiskt tillstånd med många olika uttrycksformer. Dystoni orsakas av en störning i hjärnans rörelsecentrum som styr muskelaktiviteten. Detta kan ge upprepade ofrivilliga rörelser som skakningar och muskelsammandragningar och/eller onormal kroppshållning. 

Epilepsi

Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska lideler och orsakas av en permanent eller tillfällig skada i hjärnan. Skadans omfattning varierar Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Det kan vara en disposition som är medfödd eller till följd av en skada. 

Sialorrhea

Den primära orsaken till bristande salivkontroll är att sväljningsfunktionen är påverkad av nedsatt motorik och sensorik i munhåla och svalg. Sällan eller aldrig är orsaken en överproduktion av saliv.

Salivläckage (dregling/sialorrhea/hypersalivation) förekommer vid medfödda och förvärvade neurologiska och neuromuskulära hälsotillstånd.